زمانبندی ارسال مدارک فنی

 

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، به دلیل بروز برخی مشکلات، مدارک فنی ارسال شده توسط تیم ها از اعتبار خارج شده و کلیه تیم ها می بایست از 8 الی 20 بهمن ماه مدارک فنی خود را مجددا بارگذاری نمایند.