تمدید مهلت ثبت نام

 

بنا بر ایمیل های دریافت شده از شما شرکت کنندگان محترم کمیته ملی ربوکاپ ایران مهلت ثبت نام را تا پایان دی ماه تمدید کرد. شرکت کنندگان محترم می توانند اقدام به ایجاد، حذف و یا ویرایش تیم، اعضاء و مدارک فنی نمایند. توجه داشته باشید که پس از تاریخ اعلام شده امکان هیچگونه تغییری وجود نخواهد داشت.