شبیه ساز 2 بعدی فوتبال-استارتر

قوانین لیگ دانش آموزی

 1. حداکثر ۲۴ تیم جهت شرکت در لیگ تایید فنی خواهند شد.

 2. اعضای تیم

  1. اعضای تیم به دو قسمت اعضای اصلی و اعضای همراه تقسیم می شوند.

  2. اعضای اصلی شامل دانش آموزان زیر ۱۸ سال می باشند.

  3. هر تیم می تواند حداکثر ۶ عضو اصلی داشته باشد.

  4. هر عضو اصلی فقط می تواند در یک تیم در لیگ مورد نظر عضو باشد.

  5. اعضای همراه مانند مربیان، خانواده، … می توانند در بیش از یک تیم عضویت داشته باشند.

 3. تیم ها فقط می توانند از بیس و کتابخانه AgentStarter و LibRCSCStarter استفاده نمایند.

 4. تیم های می توانند به جای استفاده از بیس ذکر شده بیس خود را پیاده سازی کنند.

 5. هر گونه تغییر بر روی بیس ذکر شده باید به وسیله اعضای اصلی تیم پیاده سازی شده باشد.

 6. اعضای اصلی تیم باید از تمامی تغییرات اعمال شده آگاه باشند و در مصاحبه فنی بتوانند تمام موارد شامل کد و الگوریتم را ارائه دهند.

 7. استفاده از کد های اشتراک گذاری شده در اینترنت ممنوع می باشد.

 8. کوچکترین شباهت در دو یا چند تیم باعث رد صلاحیت همه ی تیم های دارای کد مشترک خواهد شد.

 9. با توجه به اضافه شدن لیگ دانش آموزی به عنوان رقابت فنی در مسابقات جهانی، و جهت هماهنگ شدن، تنها تفاوت در نحوه اجرای لیگ دانش آموزی و لیگ آزاد، متغیر FullState می باشد که مقدارش در لیگ دانش آموزی برای هر دو تیم Trueخواهد بود.

 10. جهت دریافت جواز حضور در مسابقات، تیم ها باید حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن، گزارش فنی، دو لاگ بازی، و سورس تیم خود را با استفاده از فورم زیر آپلود نمایند. 
  https://forms.gle/PrM3KGBtupjSp1u19

 11. گزارش فنی یک مقاله حداقل ۳ و حداکثر ۶ صفحه ای می باشد، گزارش باید شامل مهمترین موارد پیاده سازی شده در تیم باشد. لازم به ذکر است که گزارش لازم نیست شامل تمام موارد باشد. برای نمونه می توانید گزارش فنی ارسال شده در مسابقات آسیایی و جهانی را بررسی نمایید:

  1. https://github.com/RCSS-IR/IranOpen2018/tree/master/TDP

  2. https://rcsoccersim.github.io/robocup2022/TDP/

  3. قالب و ظاهر گزارش فنی باید مانند قالب مورد تایید مسابقات جهانی باشد:

  4. https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines

  5. گزارش فنی باید حداقل شامل ۱۰ رفرنس باشد.

  6. انگلیسی بودن گزارش باعث دریافت امتیاز بیشتر جهت تایید فنی خواهد شد.

  7. نام فایل گزارش فنی باید به صورت TDP_IO2024_TeamName.pdf باشد. به جای TeamNameنام تیم خود را بدون فاصله بگذارید.

 12. دو لاگ ارسال شده جهت بررسی کارایی تیم دریافت می شود. یک لاگ باید مقابل بیس AgentStarter و لاگ دوم باید بازی تیم شما مقابل یکی از سه تیم برتر در مسابقات سال پیش باشد. باینری تیم های سال قبل در مسیر زیر قابل دسترس است.

  1. https://github.com/RCSS-IR/IranOpen2023/tree/master/binaries

  2. AETeam, Cyrus, DreamTeam

  3. هر دو لاگ باید در یک پوشه قرار گرفته و سپس پوشه فشرده سازی شود. فایل ارسال شده باید دارای نام Log_IO2024_TeamName.tar.gz باشد.

 13. سورس: هر تیم باید آخرین سورس تیم که که با استفاده از آن لاگ های ارسال شده تولید شده است را ارسال نماید.

  1. لازم به ذکر است فایل ارسالی باید با به صورت فشرده با پسوند tar.gz و نام تیم باشد. (Source_IO2024_TeamName.tar.gz) به جای TeamNameنام تیم خود را قرار دهید.

  2. قبل از شروع فشرده سازی فراموش نکنید که دستور make clean را اجرا کرده باشد تا فایل های اجرایی پاک شوند.

 14. در طول مسابقات کمیته فنی ممکن است از تیم شما جهت مصاحبه دعوت نماید.

 15. همانند سال های قبل در طول مسابقه هر تیم می تواند یک بار در طول روز باینری تیم خود را به روز نماید. یک فرم تهیه می شود و تیم ها باید موارد به روز رسانی شده در تیم خود را نسب به روز قبل به صورت خلاصه شرح دهند. روز اول مسابقات شرح تغییرات شامل تفاوت تیم با سورس ارسال شده جهت تایید فنی می باشد.

 

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
Artemis Tiam Madadi 6 پژوهشسراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
anonymous players parnian zerafat jou 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
champion mahdiye sebaradari 4 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Hades2D Sanaz Moosapour 6 دبیرستان فرزانگان پنج (دوره اول) Iran تایید شده تکمیل شده
Hermes Ghazal Sayyadfar 7 فرزانگان ۵ Iran تایید شده تکمیل شده
CYRUS AMIRHOSEIN NIKFETRAT 5 دبیرستان انرژی اتمی Iran تایید شده تکمیل شده
fire_light Venous Kord 5 Research institutes of the city of Iran Iran تایید شده تکمیل شده
Ugnius Nazaninzahra Gholami 6 Research institutes of Tehran Iran تایید شده تکمیل شده
Toofan Seyed Alireza Tabatabayy 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Developers Parham Habibi Badrabadi 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Stephen 20-18 Taranom Zare 4 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
AE TEAM AMIRHOSEIN NIKFETRAT 9 دبیرستان انرژی اتمی Iran تایید شده تکمیل شده
TNT Mohammad Saleh Hamrahi 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
victor Diyana Ebadi 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Alpha Emad Shojaee 5 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Pioneer Alin Kakaei 4 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Adrenaline Fatemeh Shahrabi Farahani 6 Research institutes of Tehran Iran تایید شده تکمیل شده
Xenon Zeinab Soleymani Nasab 1 Azad Iran تایید شده تکمیل شده
FcExplorers Mohammad Ojaghi 7 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
freelancer_team Haniyeh bolouri 3 پژوهش سرا های شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Digital-minds Anita Abolghasem firoozkoohi 5 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Hexa Opal Mohsen Ghadyani 8 پژوهش سراهای شهر تهران Iran تایید شده تکمیل شده
FALCON Mohammad Reza Zarei 3 پژوهش سراهای تهران Iran تایید شده تکمیل شده
Kratos 0 M Iran تایید شده تکمیل نشده
Aseman Ali taghipour 1 مستقل Iran تایید شده تکمیل نشده
Azad ELNAZ GHASEMI 1 آزاد Iran تایید شده تکمیل نشده
Shahab fatemeh kian 1 azad Iran تایید شده تکمیل نشده
A.R Amir abbas Naghdi 2 A.R Iran رد شده تکمیل نشده
Albatross Ming Chu 2 MIT(Institute of Technology) United States of America رد شده تکمیل نشده
Black angels ahmad moeini 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran رد شده تکمیل نشده
Two legends Aydin Mohammadi 2 پژوهش سراهای شهر تهران Iran رد شده تکمیل نشده
Hera2D parnian zargarnia 1 مستقل Iran رد شده تکمیل نشده
Infinity Seyedeh Tania Chaichi 6 پژوهش سراهای شهر تهران Iran رد شده تکمیل نشده