ربات مجازی امدادگر

قوانین همانند ربوکاپ 2022 خواهند بود.

Rules Link

قابل توجه تیمهای شرکت کننده: جهت تعیین لیست نهایی تیمهای شایسته فنی،  لطفا مقاله توصیف فنی تیم را بصورت یک فایل پی دی اف به آدرس ایمیل زیر تا مورخ ۱۴-۰۱-۱۴۰۲ ارسال فرمایید.

m.h.shayesteh@gmail.com

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
Parand پرند Sohrab Asadzadeh 1 PIAU دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند Iran رد شده تکمیل نشده