دمو-ایده تا محصول

به لیگ نمایش روبات‌ها یا دمو خوش آمدید، جایی برای نمایش آخرین پیشرفت‌های فناورانه متنوع در زمینه روباتیک. این لیگ به منظور ارائه پلتفرمی برای تیم‌هایی از سراسر جهان برای دیدار از محصولات نوآورانه‌شان، از روبات‌های خودکار صنعتی تا دستیار‌های انسان‌نما و بیشتر خدمات می‌دهد. از طریق نمایش‌ها و رقابت‌های تعاملی، دمو مبادله پویایی از ایده‌ها را فراهم می‌کند و ظرفیت روباتیک در حل چالش‌های جهانی را نشان می‌دهد. به لیگ Demo بپیوندید و خود را در دنیای هیجان‌انگیز رباتیک غرق کنید، جایی که خلاقیت و فناوری به هم می‌پیوندند تا آینده را شکل دهند.

ًRules شما می توانید قوانین را اینجا پیدا کنید:

TDP template شما میتواند توصیف فنی تیم را اینجا پیدا کنید:

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
ATHMIRA ARM Shayan Mamoriyani Isfahani 2 ATHMIRA SANAT Iran تایید شده تکمیل شده
آرمان Hamid Davoudi shandiz 4 علوم تحقیقات فناوری Iran تایید شده تکمیل شده
A.S.R Seyed Hessam Nasehi 10 آموزشگاه SHN Robotics و هنرستان سخایی کرمان Iran تایید شده تکمیل شده
Emc Amirhossin Nazari 4 دانشکده علوم پزشکی ساوه/دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه Iran تایید شده تکمیل شده
Hafez Humanoid Robot Mohammad Reza Bahmani 5 شرکت هوش مصنوعی و رباتیک اندیشمندان برتر Iran تایید شده تکمیل شده
Asp Ahmad Bahram 4 نداریم Iran تایید شده تکمیل نشده
هوش صنعت سازان آسان زیست h.s.s ASAN ZIST Amirhosein Rezaei 1 مستقل Iran تایید شده تکمیل نشده
Black Tear Alisam Rezaee 3 Ako Space Development Armenia تایید شده تکمیل نشده
mila tek milad razm 1 مستقل Iran رد شده تکمیل نشده
FERHHS Iliya Rezazadeh 2 مرکز بین الملل ابن سینا Iran رد شده تکمیل نشده
الکتروسی reza namazi 5 الکترو صنعت ایکاد Iran رد شده تکمیل نشده
Smart Judging Fatemeh Nasri 4 فدراسیون تکواندو Iran رد شده تکمیل نشده
MSD-ROBOTICS Moein Masoudi 2 فعلا عدم موجودی حامی Iran رد شده تکمیل نشده
Hades Mohammad sadegh Esmaeili 4 آزاد Iran رد شده تکمیل نشده
آوا Masoumeh sadat Abtahi 4 فناوری علوم تحقیقات Iran رد شده تکمیل نشده
Rabbit Abolfazl Ramazani 1 مستقل Iran رد شده تکمیل نشده