دمو-ایده تا محصول

به لیگ نمایش روبات‌ها یا دمو خوش آمدید، جایی برای نمایش آخرین پیشرفت‌های فناورانه متنوع در زمینه روباتیک. این لیگ به منظور ارائه پلتفرمی برای تیم‌هایی از سراسر جهان برای دیدار از محصولات نوآورانه‌شان، از روبات‌های خودکار صنعتی تا دستیار‌های انسان‌نما و بیشتر خدمات می‌دهد. از طریق نمایش‌ها و رقابت‌های تعاملی، دمو مبادله پویایی از ایده‌ها را فراهم می‌کند و ظرفیت روباتیک در حل چالش‌های جهانی را نشان می‌دهد. به لیگ Demo بپیوندید و خود را در دنیای هیجان‌انگیز رباتیک غرق کنید، جایی که خلاقیت و فناوری به هم می‌پیوندند تا آینده را شکل دهند.

ًRules شما می توانید قوانین را اینجا پیدا کنید:

TDP template شما میتواند توصیف فنی تیم را اینجا پیدا کنید: