ربات های پرنده

مسابقات ربات پرنده ایران اوپن 1403 در فضای داخل ساختمان برگزار خواهد شد. 

اطلاعات تماس اعضای کمیته فنی و اجرایی:

1- دکتر محمد نوروزی

ایمیل: mh.norouzi@gmail.com

تلفن: 33665275-028 داخلی 4025

تلگرام: https://t.me/robocup_uav

چگونگی اجرای مسابقه: قوانین کلی بر اساس ادامه سناریوهای مسابقات قبلی خواهد بود. تغییرات فنی و اجرایی متفاوتی مانند پنکه امسال اضافه شده است. نسخه بروز شده قوانین هم در صورت نیاز اعلام خواهد شد.

قوانین لیگ Indoor (لینک دانلود)  (ورژن 1)

قوانین لیگ Indoor (لینک دانلود) (ورژن 2)

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
S.T.A.T Pedram Yousefi 6 دبیرستان سلام تجریش دوره اول Iran تایید شده تکمیل شده
XEROX UAV Mohammad Hossein Moaiyeri 8 دانشگاه شهید بهشتی Iran تایید شده تکمیل شده
RoboFox Shayan Mamoriyani Isfahani 8 دانشگاه ازاد واحد شهرری ( یادگار امام خمینی (ره)) Iran تایید شده تکمیل شده
WT-R2L Peyman Babaei 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب Iran تایید شده تکمیل شده
KN2C Fatemeh Pakdaman 7 K. N. Toosi University of Technology Iran تایید شده تکمیل شده
IRL Ali Babaee 9 دانشگاه ازاد واحد شهرری ( یادگار امام خمینی (ره)) Iran تایید شده تکمیل شده
Black Tear Alisam Rezaee 9 Ako Robotics Intelligence Iran تایید شده تکمیل شده
YRA MohammadReza Jenabzadeh 8 دانشگاه آزاد اسلامی یزد Iran تایید شده تکمیل شده
MRL 4 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین Iran تایید شده تکمیل شده
R3UAV Mohammad Hesam Nasiri 5 Shahid Beheshti University Iran تایید شده تکمیل شده
Sky eye Alireza Faghfouri 3 بدون حامی Iran تایید شده تکمیل شده
RRL Farhan Daemi 5 Imam Khomeini International University Iran تایید شده تکمیل شده
EEIUST Hadi Firouzi 5 دانشگاه علم و صنعت ایران Iran تایید شده تکمیل شده
پرنده شیراز Ahmad Mosallanejad 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Iran تایید شده تکمیل نشده
Cyrus UAV Masiha Farhadi 9 Kar2Rost Online Shop Iran تایید شده تکمیل نشده
SRC Mortaza Abbaszadeh 7 دانشگاه آزاد تبریز Iran تایید شده تکمیل نشده
Lycoris Ali Mousavinejad 6 آزاد Iran رد شده تکمیل نشده
سایه Salman Zabihi 1 مستقل Iran رد شده تکمیل نشده
Encom Arman Rezaei 3 TPS Iran رد شده تکمیل نشده
Robotic House ALI TEYMOURI 1 ازاد Iran رد شده تکمیل نشده
فراز sobhan effati 1 _ Iran رد شده تکمیل نشده
Electron Hamidreza Ramezani 3 آزاد Iran رد شده تکمیل نشده
Fannavar 1 Davood Akbari Bengar 2 Academy of Robotics and Artificial Intelligence of Fannavar Iran رد شده تکمیل نشده
روبوسا Parsa Shiraseb 1 بدون حامی Iran رد شده تکمیل نشده
روبو هوشمند kaveh Hooshmandi 1 شرکت رابو هوشمند Iran رد شده تکمیل نشده