انسان نما

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
S.R.B.H Seyed Hamidreza Givehchi 15 دانشگاه علوم تحقیقات دانشکده مهنسی کامپیوتر Iran تایید شده تکمیل شده
MRL-HSL Saeed Bazargan 10 QIAU Iran تایید شده تکمیل نشده
ریور محمد طهماسبی شاه منصوری 1 مستقل Iran رد شده تکمیل نشده
vira mohamad reza Abedini 1 free Iran رد شده تکمیل نشده