زمان و محل برگزاری

 

رویداد بازه زمانی
ثبت نام و ارسال مدارک فنی 9 آذر الی 20 بهمن 1402
تایید کمیته فنی از 21 بهمن الی 10 اسفند 1402
تکمیل ثبت نام (پرداخت) 1 الی 14 اسفند 1402
تست تیم ها متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد