دمو-ایده تا پوستر

به لیگ نمایش روبات‌ها یا دمو خوش آمدید، جایی برای نمایش آخرین پیشرفت‌های فناورانه متنوع در زمینه روباتیک. این لیگ به منظور ارائه پلتفرمی برای تیم‌هایی از سراسر جهان برای دیدار از محصولات نوآورانه‌شان، از روبات‌های خودکار صنعتی تا دستیار‌های انسان‌نما و بیشتر خدمات می‌دهد. از طریق نمایش‌ها و رقابت‌های تعاملی، دمو مبادله پویایی از ایده‌ها را فراهم می‌کند و ظرفیت روباتیک در حل چالش‌های جهانی را نشان می‌دهد. به لیگ Demo بپیوندید و خود را در دنیای هیجان‌انگیز رباتیک غرق کنید، جایی که خلاقیت و فناوری به هم می‌پیوندند تا آینده را شکل دهند.

Read the rules.

TDP template

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
a 0 a Barbados در حال انتظار تکمیل نشده