دمو

امروزه علم رباتیک به عنوان یکی از بستر های مناسب زمینه پژوهش دانش آموزی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و مجریان قرار گرفته است. رباتیک و یا به طور عام مکاترونیک در سطح دانش آموزی حوزه ای از فعالیت های پژوهشی است که به دانش آموز فرصت می دهد که با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد ، جهان پیرامون خود را در سطح روزمره یا تخصصی بشناسد و با ارائه راهکار های علمی و پیاده سازی آن پاسخی در خور به نیازهای بشر دهد.

مسابقات ایران اپن در بخش ربات های نمایشی می تواند بستری مناسب جهت رشد و توسعه دیدگاه فوق باشد و بر این اساس دقت در سیاستگذاری و اجرا امری اجتناب ناپذیر است. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در سطح دانش آموزی حساسیت های اجرایی بسیار بیشتر از سایر سطوح بوده و کمیته ملی ربوکاپ ایران همواره تلاش داشته است با توجه به حقایق آموزش و پرورش کشور گام های مهمی را در جهت بهبود سطح علمی و توان ذهنی دانش آموزان این مرز و بوم بردارد. 

 

 

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
Roham Robotics Amir Mougouei 3 Roham Robotics OÜ Iran تایید شده تکمیل شده
آرمان Roya Davoodishandiz 4 دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات Iran تایید شده تکمیل شده
pirouz sina tavosli 4 آموزشگاه هوشمان Iran تایید شده تکمیل نشده
سما Mehran Ghoratolhamid 7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد Iran رد شده تکمیل نشده
سما 2 Mehran Ghoratolhamid 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد Iran رد شده تکمیل نشده
EMC Amirhossin Nazari 1 دانشگاه فخر رازی ساوه Iran رد شده تکمیل نشده
Parand پرند Sohrab Asadzadeh 1 PIAU دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند Iran رد شده تکمیل نشده
Technology Sina Kiarash 1 Kazerun Azad University Iran رد شده تکمیل نشده
iran saleh jamshidian 1 dr malekhoseini Iran رد شده تکمیل نشده
persian gulf sajad akbarpour 1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بوشهر Iran رد شده تکمیل نشده
QRL mohammad ebrahim ghaemi 2 دانشگاه آزاد قم Iran رد شده تکمیل نشده
دانشگاه آزاد شیراز Seyyed mostafa kashfi azad 11 دانشگاه آزاد شیراز Iran رد شده تکمیل نشده
SRC-NAO Mortaza Abbaszadeh 5 مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم دانشگاه آزاد تبریز Iran رد شده تکمیل نشده
ذهن روشن ناهید رضایی 3 شرکت پرورش روشن Iran رد شده تکمیل نشده