سهمیه بنیاد ملی نخبگان

 

مقام آورندگان محترم به منظور دریافت سهمیه بنیاد ملی نخبگان می بایست جدول مربوط به لیگ خود را از لینک زیر دریافت و تکمیل شده آن را نهایتا تا تاریخ 1402.03.06 به ایمیل درج شده  ارسال نمایند. لازم به ذکر است ایمیل ارسال کننده لزوما می بایست همان ایمیل ثبت شده برای تیم در وب سایت باشد. بدیهی است که مسئولیت هرگونه اشتباهی در اطلاعات، برعهده تیم می باشد.

ایمیل: iranopenrobocup@gmail.com

دانلود فرمت