زمانبندی جدید مسابقات

 

 نظر به درخواست های متعدد متقاضیان شرکت در هفدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران مبنی بر افزایش مهلت ثبت نام و ارسال مدارک فنی، کمیته ملی ربوکاپ تصمیم به تغییر زمانبندی برگزاری این دوره از مسابقات گرفت. برای مشاهده زمانبندی جدید اینجا کلیک نمایید.