تمدید مهلت پرداخت

 

با توجه به اختلالات به وجود آمده در بانک مقصد، بسیاری از شرکت کنندگان قادر به پرداخت هزینه تیم خود نبودند. لذا مهلت پرداخت تا پایان روز شنبه (1402.01.26) تمدید خواهد شد.